Co by měly obsahovat moderní kravíny a drůbežárny?

Dostatečné osvětlení a cirkulace vzduchu jsou stěžejní kritéria, která musí splňovat jakákoliv zemědělská hala. Přísné nároky panují zejména při chovu zvířat, například skotu a drůbeže. Při výstavbě kravína, drůbežárny či skladové haly je proto potřeba opatřit halu ochranou proti korozi, hřebenovou větrací štěrbinou či dalšími prvky, jež zajišťují plynulý chod podniku.  

Krávy přebývají v boxech či kotcích

 Hovězí maso a kravské mléko jsou u Čechů často poptávaným zbožím. Ke konci 1. pololetí roku 2016 se na území České republiky chovalo dle Českého statistického úřadu více než 570 tisíc kusů krav. Chovatelé je umisťují buď do prostor bývalých JZD, nebo investují do moderních kravínů. Při výstavbě i rekonstrukci kravína je možné nakombinovat halu tak, aby její prostory umožňovaly volné boxové či kotcové ustájení, které je u chovu krav žádoucí. Kravíny musejí být uzpůsobené náročným podmínkám provozu. Odborníci proto doporučují opatřit haly nátěrovým systémem speciálně určeným do agresivního prostředí. Ten se totiž vyznačuje zvýšenou odolností proti korozi, která se v prostředí kravínů snadno vytváří. Pro optimální chov zvířat je nezbytné opatřit halu také dostatečným osvětlením a cirkulací vzduchu. Kravíny by proto měly obsahovat průvanové sítě, hřebenovou větrací štěrbinu a posuvná vrata, jež zajistí nejen posílení cirkulace vzduchu, ale usnadní též manipulaci s dobytkem.  

 

Drůbež potřebuje světlo a teplo

Pro dodržování zásad welfare, tedy poskytování základních podmínek pro život a zdraví zvířat, je nezbytné zajistit vhodné prostředí i při chovu drůbeže. Tento druh chovu totiž vyžaduje svá specifika. Kuřata kupříkladu mnohem více než skot potřebují dostatečné osvětlení a zejména optimální teplotu. Drůbežárna by měla být navržená tak, aby se i při náročném provozu dala snadno udržovat. Její povrch by proto měl být hladký bez viditelných konstrukčních prvků, čímž chovatelé zajistí též splnění některých přísných hygienických požadavků na chov drůbeže. Patentovaný systém společnosti Borga je navržený tak, aby vzduch v mezistřešním prostoru působil jako další vrstva izolace, což snižuje provozní náklady. Nezbytnou součástí drůbežáren je rovněž řídící místnost, na kterou je nutné myslet už v prvotním návrhu haly.  

Skladové haly pojmou plodiny i těžké stroje

Pro zemědělce je jednou ze stěžejních činností také pěstování plodin. Po sklizni ale nastává problém, kde úrodu naskladnit. K tomuto účelu slouží zemědělské skladové haly. Do nich se zemědělci uchylují zejména v podzimním a zimním období, kdy jim nepřízeň počasí znemožňuje práci venku. V halách pak probíhá nejen skladování a případné zpracování sklizených plodin, ale též údržba zemědělských strojů. Prostory zemědělské haly by proto měly být vzdušné, bez zbytečných konstrukčních prvků. To zajišťuje unikátní rámová konstrukce, jejíž tvar připomíná obrácené písmeno U. Díky tomu haly nevyžadují žádné podpůrné sloupy či trámy a vnitřní prostory umožňují snadnou manévrovatelnost těžkých zemědělských strojů. Další výhodou speciální rámové konstrukce je, že se díky ní může hala během několika dnů proměnit podle požadavků majitele. Přidáním či naopak odebráním konstrukčních prvků se totiž budova buď zvětšuje, nebo zmenšuje, a to bez nutnosti úplného přerušení provozu.