Co vše se ne/může uskladnit v hale?

V ocelových halách lze skladovat širokou paletu produktů i technických zařízení. Aby však skladování splnilo svůj účel, platí pro něj řada přísných požadavků. V nich se odráží bezpečnostní i hygienické normy, stejně jako nároky na manipulaci s uskladněným zbožím či celkovou údržbu haly. Ne každý typ je proto pro daný sortiment vhodný.

Potraviny vyžadují stálou teplotu

Na skladování potravin, především pak ovoce a zeleniny, jsou uvalena obzvlášť striktní kritéria. Nesprávně uskladněné potraviny by totiž mohly vážně ohrozit zdraví konzumentů, což není cílem žádného distributora. V první řadě stojí především hygienické podmínky, hned za nimi následují požadavky na vnitřní klima. Potraviny se skladují za stabilní teploty, je nezbytné jim zajistit odvětrávání a zamezit prašnosti. Proto bývají součástí skladových hal také panely, které prašnost snižují. Hala by měla být vybavena i dalšími materiály, které podléhají snadné údržbě, jsou tedy lehce omyvatelné a nezachytávají prach ani jiné nečistoty. Nezbytná je také přítomnost odvětrávacích šachet, díky nimž lze udržet ideální teplotu, odbourat vlhkost a které narozdíl od jiných řešení nepodněcují víření prachu. Protože se předpokládá, že uskladněné zboží nezůstane v hale navěky, ale nakonec se dostane do obchodů a konzumentovi na stůl, je na místě připojit k hale také vyskladňovací prostory, tedy nájezdové rampy či funkční venkovní přístřešky, kde potraviny čekají na export. Z těchto všech důvodů není absolutně vhodné skladovat potraviny v jiných typech hal, protože ty zpravidla nesplňují dané podmínky. Nevyplatí se ani prostory, které slouží pro více účelů, například pro garážování technických zařízení a strojů. Ty totiž vzhledem k svému charakteru a manipulaci s nimi nemohou vyhovět tak přísným hygienickým požadavkům.

Obiloviny skladujte ve vzdušném prostoru

Také skladování zemědělských plodin a produktů vyžaduje dodržování hygienických norem. S nimi je spojená dostatečná cirkulace vzduchu uvnitř haly, která zabrání vlhnutí plodin, a tepelná izolace, která závisí na vnějším klimatu, tedy že v létě zabrání průniku horka, dostatečně prostor odvětrá a v zimě uchrání uskladněné produkty od mrazu, sněhu a vody. Například obiloviny, zrniny a krmivo, které se ze skladu spotřebovávají průběžně, jsou stále živou hmotou, která potřebuje dýchat a odolat vlhkosti. Proto je nevhodné skladovat je v uzavřených halách, kde by došlo ke vzniku plísní a tedy ztrátám. Nesvědčí jim ani sousedství s průmyslovými či zemědělskými stroji, technickým příslušenstvím a vybavením na údržbu s toxickým obsahem, jako jsou barvy, nádrže s palivem nebo oleje, protože by do nich mohly proniknout škodlivé látky a zplodiny.

Seno mohou ohrozit hořlaviny

Také seno a sláma vyžaduje specifické skladování. Ty se mohou přechovávat pouze v objektech ověřených dokumentací stavebního úřadu, které musí sloužit jedině tomuto účelu. V hale je přitom povoleno skladovat seno a slámu do maximálního objemu 8 000 m3, přičemž sklad musí být vybaven dosoušecími ventilátory a prostředky požární ochrany. Hrozí totiž nejen zvýšená vlhkost, ale hlavně samovznícení sena. Samozřejmě se nesmí zapomenout ani na stav elektrických rozvodů. Z tohoto důvodu je proto absolutně nevhodné, ba přímo zakázané skladovat ve stejné hale hořlavé látky a technické vybavení, u něhož hrozí přeskočení jiskry či elektrický výboj.