Moderní chov skotu: Efektivní produkce i komfortní prostředí

Moderní kravín by měl poskytnout dobytku takové prostředí, aby se zvýšila výkonnost produkce mléka včetně jeho kvality a zachoval dobrý zdravotní stav i pohodlí dojnic. Společnost Borga je dlouholetým lídrem ve výrobě zemědělských hal a díky tomu ví, co od moderních hospodářských budov vyžadují zvířata i lidští pracovníci.  Zkušenosti z praxe prokázaly, že ideální podobou moderního kravína je ocelová hala, která nabízí multifunkční využití, nejen co do tvarů a velikostí objektů, ale i co do technologií a podob celkového chovu. Mezi moderními chovateli je poptávka po montovaných ocelových konstrukcích s opláštěním odolným proti korozi a ostatním vnějším vlivům, které na ně působí. Vysokou odolnost materiálu totiž zaručuje kvalitní ocel s ochrannou povrchovou vrstvou zinku či zinku-hliníku. bygglant_agri1 Dostatek prostoru a logické uspořádání Montované ocelové haly vhodné pro zemědělství navíc umožňují libovolněpřizpůsobit velikost a vnitřní dispozice kravína. Právě dostatek prostoru a jeho logické uspořádání (boxy pro ustájení, dojírna, porodna, široké chodby, sklad krmiva a zařízení a podobně) je prvním krokem k modernímu chovu dobytka. Interiér i celková podoba budovy by měly zohledňovat rovněž případné zapojení inovativních technologií a budoucí digitalizaci procesů. Moderní pojetí chovatelství dobytka si také žádá design a architektonický vzhled kravína, který bude kooperovat s okolním prostředím a nenarušovat celkový ráz krajiny.   Izolace sendvičovým systémem Kravín je ve svém principu stavba jako každá jiná, proto potřebuje kvalitníizolaci opláštění stěn, která zajistí příjemné vnitřní klima pro zvířata i stroje. Tu je vhodné začlenit i z důvodu předcházení tepelného stresu, ale i podchlazení skotu. Ze zkušeností víme, že nejvhodnější variantou pro kvalitní zaizolování hospodářských staveb je sendvičový panel s izolačním jádrem z PUR, PIR nebo minerální vaty.  borga_promo_box_hesselby   Osvětlení ovlivňuje produkci mléka Aby se pozitivně ovlivnila produkce mléka, příjem krmiva a celkový chov krav, měl by moderní kravín poskytnout dostatek osvětlení, ať užpřirozeného, nebo umělého. To však v podobě vstupních ploch nestačí. Pokud je to možné, důraz bychom měli klást na prostupnost denního světla z bočních stěn a střechy, například v podobě prosvětlovacích oken, horizontálních či vertikálních pásů či hřebenového prosvětlovacího sklolaminátu. Nedostatečné světelné podmínky v prostoru totiž mohou významně narušit produkci mléka stejně jako negativně ovlivnit celkové zdraví krav včetně jejich plodnosti. Je navíc dokázáno, že pokud jsou dojnice celoročně vystaveny světlu 200 luxů po 14-16 hodin denně, může se jejich výkonnost zvýšit až o 16 %.   Větrání je nezbytné Pro správný chod kravína je nezbytná také cirkulace vzduchu, zejména během letních měsíců. Přívod vzduchu posiluje komfort dobytka a tím pádem i výslednou kvalitu mléka. Chovatel by na druhé straně měl zabránit průvanu, který může způsobit onemocnění krav. Vhodná jsou proto technologická řešení bočních stěn v podobě vzdušných sítí, plachet, perforovaného plechu či střechy v podobě hřebenové větrací štěrbiny.